Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects
Jan Cwajna, PhD, DSc, Professor
Instytut Nauki o Materiałach
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Email:
Phone: (32)6034423


h-index*:4

I. MONOGRAPHS 1. Cwajna J.: Ilościowy opis struktury materiałów narzędziowych i jego zastosowanie. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Nr 39, Gliwice, 1991, (rozprawa habilitacyjna). 2. Ashby M.F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. WNT, Warszawa 1998. (współudział w tłumaczeniu). Ashby M.F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim (Dodatek C - Mapy doboru materiałów i technologii). Pomoc dydaktyczna. KNoM Pol.Śl., Katowice, 1999, (współudział w tłumaczeniu). 3. Cwajna J.: Metody badawcze współczesnej metalografii. In: M. Hetmańczyk: POSTĘPY W NAUCE O MATERIACH I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ” , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. 4. Szala J., Cwajna J.: Komputerowa analiza obrazu w materiałoznawstwie. In: Piela A., Grosman F. Kusiak J., Pietrzyk M.: Informatyka w technologii metali. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003, 5. Cwajna J. i inni: Wady powierzchniowe w precyzyjnych odlewach krytycznych elementów silników lotniczych wykonanych z nadstopu niklu IN 713C. Innowacje w odlewnictwie, Kraków 2006. 6. Cwajna. J. Opracowanie metod projektowania oraz charakteryzowania struktury i właściwości funkcjonalnych materiałów gradientowych. Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, 2007, 247-264. II. PUBLICATIONS II.1. INTERNATIONAL JOURNALS 1.1. Cwajna J., Maciejny A., Szala J.: Quantitative fractography of transgranular and intergranular fractures. Acta Stereologica 1987, 6/III, s. 931. 1.2. Cwajna J., Maciejny A., Maliński M.: Stereological criteria and measures of structural stability of one-phase polycrystalline materials. Acta Stereologica, 1987, 6/III, s. 261. 1.3. Veit P., Szala J., Cwajna J., Maliński M.: Methode zur Quantifizierung des Gefüges mehrphasiger Werkstoffe. Wissenchaftliche Zeitschrift der TU Otto von Guericke. Magdeburg, 32, 1988, Heft 4, s. 14. 1.4. Cwajna J., Maliński M., Szala J.: Quantitative metalography of high-speed steels. Acta Stereologica, Vol. 7, 2, 1988, s. 121. 1.5. Szala J., Cwajna J., Wiśniewski A.: The systematic scanning and variance analysis method for the evaluation of particles distribution. Acta Stereologica, 8/2, 1989, s. 237. 1.6. Maliński M., Cwajna J., Richter J.: Carbide particles size and shape in large diameter high-speed steel bars. Acta Stereologica, 8/2, 1989, s. 269. 1.7. Cwajna J., Maliński M., Szala J.: The effect of processing on carbides segregation in high-speed steel. Acta Stereologica, 8/2, 1989, s. 237. 1.8. Cwajna J., Richter J., Szala J.: Stereological parameters of carbide particles and properties of conventional and nonledeburitic high-speed steels. Acta Stereologica 1991, 10/1, s. 63. 1.9. Maliński M., Cwajna J., Chrapoński J.: Grain size distribution. Acta Stereologica 1991, 10/1, s. 73. 1.10. Wiśniewski A., Szala J., Cwajna J.: The systematic scanning and variance analysis method for evaluation of cluster structures. Acta Stereologica 1992, 11/Suppl., s. 617. 1.11. Cwajna J., Olszówka-Myalska A., Szala J.: Stereological parameters of carbide particles and properties of economical high-speed steels of elevated hardness. Acta Stereologica, 11/suppl. 1992, s. 431. 1.12. Cwajna J., Maliński M., Richter J.: Grain size of hardened high speed steels and nonledeburitic tool alloys. Acta Stereologica, 11/suppl. 1992, s. 445. 1.13. Maliński M., Cwajna J., Szala J., Grosman F.: Modelling of hot reduction effect on carbide phase of tool alloys. Acta Stereologica, 1994, 13/2, s. 329. 1.14. Chrapoński J., Maliński M., Cwajna J.: Stereological parameters of model polycrystalline structures built from polyhedra of various shape and size. Acta Stereologica, 1994, 13/2, s.299. 1.15. Richter J., Cwajna J., Szala J.: Quantitative evaluation of particles with large size variation. Acta Stereologica, 1994, 13/2, s. 293. 1.16. Cwajna J.: Quantitative structural criteria in steel quality control. Acta Stereologica, 1994, 13/2, s. 409 (invited paper). 1.17. Cwajna J., Szala J., Herian J.: Quantitative description of dual-phase steel microstructure. Acta Stereologica, 1994, 13/2, s. 433. 1.18. Richter J., Wyciślik A., Cwajna J.: Investigations of the carbide phase and the matrix of nonledeburitic high-speed steel with Ti and Nb by atomic absorption spectrometry and energy depressive X-ray spectroscopy methods. Fresenius J. of Analytical Chemis-try, 1994, 349, s. 153. 1.19. Richter J., Hetmańczyk M., Cwajna J.: Characterization of carbide phase in nonledeburitic high-speed steel containing Ti and Nb. Journal of Materials Processing Technology. vol. 53, 1995, s. 341. 1.20. Richter J., Cwajna J., Szala J.: Stereological assessment of secondary carbide particles in nonledeburitic HSS using electron microscopy. Acta Stereologica, 14/1, 1995, s. 83. 1.21. Richter J., Cwajna J.: Determination of dispersed phase's volume fraction with joined method employing light, scanning and transmission electron microscopy. Acta Stereologica, 15/3, 1996, s.241. 1.22. Richter J., Cwajna J., Szala J.: Stereological assessment of secondary carbide particles in nonledeburitic high-speed steels. Practical Metallography, 1996, 9, s. 79. 1.23. Richter J., Cwajna J.: Determination of dispersed phase area fraction with joined method employing light, scanning and transmission electron microscopy. Practical Metalography. Darmstadt, Germany, 1, 1997, s. 23. 1.24. Richter J., Wyciślik A., Cwajna J.: Preparation of carbide isolates of new high-speed steel for analysis by atomic absorption spectrometry. Mikrochimica Acta - Micro and Trace Analysis. Wien-New York. Austria. V. 130, 1-2, 1998, s. 117. 1.25. Richter J., Cwajna J., Roskosz S.: Quantitative fractography of sintered carbides. Acta Stereologica, 18/1, 1999, s. 75. 1.26. Richter J., Cwajna J., Szala J.: Evaluation of sintered carbides microstructure through automatic image analysis. Acta Stereologica, 18/1, 1999, s. 67. 1.27. Chrapoński J., Maliński M., Cwajna J.: Usefulness evaluation of the stereological methods applied for grain size estimation. Acta Stereologica, 18/1, 1999, s. 81. 1.28. Cwajna J., Chrapoński J., Maliński M.: Grain size description - relationships between 2D and 3D parameters. Acta Stereologica, 18/1, 1999, s. 61. 1.29. Maliński M., Chrapoński J., Cwajna J.: Algorithms for 3D modelling of polycrystalline structures. Acta Stereologica, 18/1, 1999, s. 56. 1.30 Szala J., Cwajna J.: Image analysis of polycrystalline materials microstructure. Acta Stereologica, 18/1, 1999, s. 89. 1.31. Richter J., Cwajna J., Szala J.: Quantitative assessment of new high-speed substrate and PVD coatings. Materials Characterization, vol.46, 2/3, 2001, s. 137. 1.32. Cwajna J., Roskosz St.: Effect of microstructure on properties of sintered carbides. Ma-terials Characterization, vol. 46, 2/3, 2001, s. 197. 1.33. Cwajna J., Roskosz St.: Application of confocal laser scanning microscopy, atomic force microscopy and the profilometric method in quantitative fractography. Materials Characterization, vol. 46, 2/3, 2001, s. 183. 1.34. Olszówka-Myalska A., Szala j., Cwajna J.: Characterization of reinforcement distribution in Al/(Al2O3) composites obtained from composite powder. Materials Characterization, vol. 46, 2/3, 2001, s. 189. 1.35. Sozańska M. Iacoviello F., Cwajna J., Jerome M., Sojka J., Galland J.: Quantitative fractographic analysis of fracture surface in a duplex steel. Image Analysis and Stereology, s. 21, 2002. 1.36. Cwajna J., Richter J., Szala J.: Economical nonledeburitic tool alloys - alloying philosophy, structure and properties. Journal of Materials Processing Technology, 133/1-2, 2003, s. 39. 1.37. Roskosz S., Cwajna J.: Application of profilometry method for the quantitative evaluation of fractures, secondary cracks and Palmqvist’s cracks in sintered carbides. Materials Characterization, vol. 51, 2003, s. 69. 1.38. Stach S., Roskosz S., Cybo J., Cwajna J.: Multifractal description of fracture morphology: investigations of the fractures of sintered carbides. Materials Characterization, vol. 51, 2003, s. 87. 1.39. Cwajna J.: Accuracy of quantitative description of materials microstructure. E-MRS Fall Meeting 2003, Solid State Phenomena, Scitec Publication, 2003. (Invited paper 1.40. Cwajna J.: Complex procedures of quantitative description of materials microstructure. E-MRS Fall Meeting 2003, Solid State Phenomena, Scitec Publication, 2003. (Invited paper). 1.41. Stach S, Sozańska M., Cybo J., Cwajna J.: Evaluation of the share of overlaps on 34CrMo4 steel fractures by surface stereometry method and multifractal analysis. Acta Metallurgica Slovaca, 1, 2004, s. 768. 1.42. Sozańska M., Sojka j., Cwajna J.: Sulphide stress cracking in 2205 duplex steel. Acta Metallurgica Slovaca, 1, 2004, s. 795. 1.43. Cybo J., Maszybrocka J., Cwajna J.: Application of a stereometric structural analysis for an evaluation of surface and for a forecast of the wear of endoprothesis acetabular cups. Materials Characterization 56, 2006, s. 363. 1.44. Roskosz S., Staszewski M., Cwajna J.: A complex procedure for describing porosity in precision cast elements of aircraft engines made of MAR-M 247 and MAR-M 509 superalloys. Materials Characterization, 56, 2006, s. 405. 1.45. Szala J., Szczotok A., Richter J., Cwajna J., Maciejny A.: Selection of methods for etching carbides in MAR-M509 cobalt-base superalloy and acquisition of their images. Materials Characterization 56, 2006, s. 325. 1.46. Szczotok A., Szala J., Cwajna J., Hetmańczyk M.: Selection of etching methods of primary carbides in MAR M247 nickel-base superalloy for computer-aided quantitative metallography. Materials Characterization 56, 2006, s. 348. 1.47. Olszówka – Myalska A., Szala J., Cwajna J.: Characterization of iron aluminidies formed in situ in an aluminum matrix composite. Materials Characterization 56, 2006, s. 379. 1.48. Stach S., Roskosz St., Cwajna J., Cybo J.: Multifractal detection of overlaps based on a stereometric analysis of fracture surfaces: Application to fractures of sintered carbides. Materials Characterization 56, 2006, s. 429. 1.49. Kuc. D., Niewielski G., Cwajna J.: Influence of deformation parameters and initial grain size on the microstructure of austenitic steel after hot-deformation processes. Materials Characterization 56, 2006, s. 318. 1.50. Cwajna J., Roskosz St.: Quantitative description of the microstructure – porosity of sialons and iron silicide inclusions. Materials Characterization 56, 2006, s. 442. 1.51. Chrapoński J., Maliński M., Szala J., Cwajna J.: FGM structure characterization by distance functions and systematic scanning method. Materials Science Forum, 2008. 1.52. Moskal G., Cwajna J.: Analysis of influence of measurement conditions on repeatable results of thermal diffusivity of ceramic moulds designed for manufacturing the superalloys castings. IOP: Technologies and Properties of Modern Utilised Materials; Materials Science and Engineering; 15; 2010; 012064; 1 ÷ 8. 1.53. Stach S. Roskosz ST., Cybo J., Cwajna J.: Fracture surface development coefficient and salon ceramics’ bending strength. Key Engineering Materials, vol. 409, (2009), s. 279. 1.54 Stach S. Roskosz ST., Cybo J., Cwajna J.: Quantitative description of overlaps on sialon ceramics fracture by the multifractal method. Key Engineering Materials, vol. 409, (2009), s. 294. 1.55. Rzychoń T., Kiełbus A., Cwajna J., Mizera J.: Microstructural stability and creep properties of die casting Mg–4Al–4RE magnesium alloy. Materials Characterization vol. 60, issue 10 (2009), 1107 ÷ 1113 1.56. Szczotok A., Richter J., Cwajna J.: Stereological characterization of γ′ phase precipita-tion in CMSX-6 monocrystalline nickel-base superalloy. Materials Characterization vol. 60, issue 10 (2009), 1114 ÷ 1119. 1.57. Stach S., Roskosz S., Cybo J., Cwajna J.: Properties of sialon ceramics evaluated by means of multifractal, surface stereometry and quantitative fractography techniques. Materials Characterization, 2009, vol. 60, Elservier Science Inc., s. 1151 ÷ 1157. 1.58. Moskal G., Cwajna J., Witala B., Cygan R.: Influence of measurement results of thermal conductivity and heat transfer coefficients on the simulation results of casting process of aircraft engine elements. Defect and Diffusion Forum Vols.; 312 ÷ 315; 2011; 566 ÷ 570. 1.59. Sozańska M., Chmiela B., Kianicova M., Cwajna J.; Degradation of microstructure after service in ZhS6K superalloy with diffusive aluminide coating. Solid State Phenomena, 186, 2012, 143 ÷ 146. 1.60. Sozańska M., Chmiela B., Cwajna J.: Analysis of microstructure and phase identification in nickel-base superalloys ZhS6K using EBSD/SEM method. Solid State Phenomena. 186 (2012), 58 ÷ 61. 1.61. Roskosz S., Dybowski B., Cwajna J. : Fractography and structural analysis of WE43 and Elektron 21 magnesium alloys with unmodified and modified grain size, Solid State Phenomena Vol. 191, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012, s:123-130. 1.62. Dybowski B., Jarosz R., Kiełbus A., Cwajna J. : Influence of pouring temperature on castability and microstructure of QE22 and RZ5 magnesium casting alloys, Solid State Phenomena Vol. 191, 2012, s:137-144 1.63. Joanna Maszybrocka, Jerzy Cybo, Jan Cwajna, Adrian Barylski, Piotr Czaja: The influence of plastic deformation on structure of highly crosslinked UHMWPE intended for endoprosthesis cups. Solid State Phenomena Vol. 197 (2013), s. 13 ÷ 18. II.2. NATIONAL PERIODICALS 2.1. Cwajna J., Hetmańczyk M., Maciejny A.: Ocena niejednorodności wielkości ziarna osnowy w stalach szybkotnących. Hutnik, 5, 1977, s. 233. 2.2. Marchwica-Nosek D., Cwajna J.,: Optymalizacja procesu austenityzowania stali szybkotnących SW7M. Hutnik, vol. XLVI, 3, 1979, s. 97. 2.3. Cwajna J., Hetmańczyk M., Maciejny A., Onderka J.: Zastosowanie metod metalografii ilościowej do oceny struktury pierwotnej i wtórnej stali szybkotnących. Inżynieria Materiałowa, 1, 1980, s. 29. 2.4. Cwajna J., Hetmańczyk M., Maciejny A., Onderka J.: Metody ilościowej oceny struktury pierwotnej i wtórnej stali szybkotnących. Inżynieria Materiałowa. 1(2), 1981, s. 29. 2.5. Cwajna J., Maliński M., Szala J.: Analiza powtarzalności i odtwarzalności badań struktury metodami metalografii ilościowej. Prace Komisji Naukowych PAN, Katowice, z.7/82, 1982, s. 69. 2.6. Cwajna J., Maciejny A., Szala J.: Aktualny stan i kierunki rozwoju fraktografii ilościowej. Inżynieria Materiałowa, 6 (23), 1984, s. 161. 2.7. Szala J., Cwajna J.: Zastosowanie metody liniowej do wyznaczania liczby płaskich przekrojów cząstek sferoidalnych na powierzchni jednostkowej zgładu metalograficznego. Inżynieria Materiałowa, 6 (23), 1984, s. 176. 2.8. Cwajna J., Maciejny A.: Związek technologii i struktury stali szybkotnących w ujęciu metod metalografii ilościowej. Prace Sesji Naukowej Komisji Hutnictwa PAN. Ka-towice, 1985, s. 152. 2.9. Szala J., Cwajna J., Maciejny A.: Recent development in quantitative fractography. Prace Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej, PAN, Metalurgia 35, 1988, s. 25. 2.10. Maliński M., Cwajna J., Maciejny A.: Stereological criteria and measures of grain size homogeneity. Prace Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej, PAN, Metalurgia 35, 1988, s. 43. 2.11. Cwajna J., Maliński M., Szala J.: Wielkość ziarna jako strukturalne kryterium oceny jakości polikryształów. Inżynieria Materiałowa, 4, 1993, s. 79. 2.12. Cwajna J., Maliński M., Szala J.: Aktualny stan i uwarunkowania rozwoju metalografii ilościowej stali. Inżynieria Materiałowa, 6, 1995, s. 159. 2.13. Szala J., Cwajna J., Olszówka-Myalska A., Veit P.: Wykorzystanie wybranych technik elektronowej mikroskopii skaningowej dla potrzeb metalografii ilościowej. Inżynieria Materiałowa, 6, 1996, s. 220. 2.14. Chrapoński J., Maliński M., Cwajna J.: Trójwymiarowe modele struktury materiałów polikrystalicznych, ich tworzenie i zastosowanie. Inżynieria Materiałowa, 6, 1996, s. 194. 2.15. Chrapoński J., Maliński M., Cwajna J.: Algorytm rekonstrukcji trójwymiarowej i jego wykorzystanie w badaniach materiałoznawczych. Inżynieria Materiałowa, 6, 1996, s. 206. 2.16. Roskosz S., Cwajna J.: Zastosowanie metod fraktografii ilościowej w badaniach mechanizmów zużycia wierteł. Inżynieria Materiałowa, 4, 1997, s. 142. 2.17. Adamiec J., Cwajna J.: Application of quantitative metallography methods in the study of primary microstructure of low alloyed welds. Proc. of XVI Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials and Technologies AMT’2001, Inżynieria Materiałowa, 4, 2001, s.177. 2.18. Adamiec J., Cwajna J.: Application of quantitative metallography methods in the study of secondary microstructure of low alloyed welds. Proc. of XVI Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials and Technologies AMT’2001, Inżynieria Materiałowa, 4, 2001, s.181. 2.19. Olszówka-Myalska A., Szala J., Cwajna J.: Quantitative description of nickel aluminide structure evolution in Al-(Al2O3)p composite. Proc. of XVI Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials and Technologies AMT’2001, Inżynieria Materiałowa, 5, 2001. 2.20. Olszówka-Myalska A., Szala J., Moskal G., Cwajna J.: Mikrostruktura cząstek aluminidków żelaza powstałych in situ w kompozycie z osnowa aluminiową. Inżynieria Mate-riałowa, 2004, 4, s. 756. 2.21. Roskosz S., Cwajna J.: Quantitative assessment of Palmqvist’s cracks using profilometry method. Inżynieria Materiałowa, 3, Warszawa, 2004, s. 183. 2.22. Stach S., Roskosz S., Cwajna J., Cybo J.: Multifractal or fractographic fracture line description? Inżynieria Materiałowa, 3, 2004, s. 440. 2.23. Stach S., Cybo J., Cwajna J., Roskosz S.: Stereometric/fractal fracture description in materials decohesion investigations. Inżynieria Materiałowa, 3, 2004, s. 437. 2.24. Stach S., Cwajna J., Roskosz S., Cybo J.: Multifractal description of fracture morphol-ogy: Quasi-3D analysis of fracture surface, Materials Science-Poland, Vol. 23, No. 2, 2005, s. 567. 2.25. Stach S., Cybo J., Cwajna J., Roskosz S.: Multifractal description of fracture morphol-ogy: Full 3D analysis of a fracture surface, Materials Science-Poland, Vol. 23, No. 2, 2005, s. 577. 2.26. J. Chrapoński, J. Szala, M. Maliński, J. Cwajna: Zależności stereologiczne dla symulowanych komputerowo modelowych struktur jednofazowych materiałów polikrystalicznych. Inzynieria Materiałowa, 3, 2005, 143. 2.27. Markusik M., Adamiec J., Cwajna J., Borla K.: Wielkość ziarna pierwotnego jako strukturalne kryterium powtarzalności procesu technologicznego elementu wykonanego ze stopu MAR-M509. Inżynieria Materiałowa 3 (151) maj-czerwiec 2006, Nowe Materiały - Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym, Międzyzdroje 2006. 2.28. Adamiec J., Szczotok A., Cwajna J.: Ilościowa ocena wielkości i kształtu ziaren pierwotnych w odlewanych precyzyjnie elementach z nadstopu kobaltu MAR-M509. Inżynie-ria Materiałowa 3 (151) maj-czerwiec 2006, Konferencja Nowe Materiały Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym, Międzyzdroje 2006. 2.29. Adamiec J., Kiełbus A., Cwajna J.: Procedura ilościowego opisu struktury odlewniczych stopów magnezu. Archiwum Odlewnictwa, 18, 2006, s. 203. 2.30. Szczotok A., Szala J., Cwajna J., Hetmańczyk M.: Wpływ szybkości krzepnięcia na strukturę pierwotną nadstopu B-1900 na osnowie niklu. Archiwum Odlewnictwa Vol. 6, No. 18, s. 393. Polska Akademia Nauk, Oddział Katowice, 2006 (VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zapewnienie Jakości w Odlewnictwie”, Słowacja, 10-12 maja 2006). 2.31. J. Chrapoński, J. Szala, M. Maliński, J. Cwajna: Metodyka generowania trójwymiarowych, modelowych struktur funkcjonalnych materiałów gradientowych. Inżynieria Ma-teriałowa, 3, 2006, s. 572. 2.32. J. Chrapoński, M. Maliński, J. Szala, J. Cwajna: Stereologiczna charakterystyka symulowanych komputerowo modelowych struktur funkcjonalnych materiałów gradientowych. Inżynieria Materiałowa, 3, 2006, s. 568. 2.33. Adamiec J.,. Roskosz S. Cwajna J., Paśko J. :Methodology of the AZ91 alloy structure studies, ensuring repeatable and reproducible results. Archives of Foundry Engineering, vol.7, issue 1, 2007, s. 95 ÷ 100. 2.34. Adamiec J., Roskosz S., Cwajna J., Paśko Janusz: Repeatable and reproducible methodology of the AZ91 alloy structure evaluation. Archives of Foundry Engineering, Vol. 7, 2/2007, s. 95. 2.35. Stach S., Cybo J., Roskosz S., Cwajna J.: Evaluation of sialon ceramics’ crack resistance via surface stereometry and multifractal analysis. Inżynieria Materiałowa, 3-4, 2007, s. 216. 2.36. Binczyk F., Śleziona J., Cwajna J., Roskosz S.: ATD and DSC analyses of nickel super-alloys. Archives of Foundry Engineering, vol. 8, 3/2008, s. 5-8. 2.37. Stach S., Roskosz S., Cybo J., Cwajna J.: Verification of the stereometric-fractal description of overlaps in sialon ceramics’ fractures. Inżynieria Materiałowa, nr 4/2008, s. 239-243. 2.38. Szczotok A., Cwajna J., Maliński M: Application of quantitative metallography methods for an evaluation of structure repeatability of turbine blades made of MAR M247 nickel-based superalloy. Inżynieria Materiałowa, nr 4,(164), 2008, s. 362 ÷ 370. 2.39. Duda P., Cybo J., Maszybrodzka J., Cwajna J., Barylski A.: The morphology, texture and structure orientation of polyethylene formed via work hardening and electron irra-diation. Inżynieria Materiałowa, nr 4,(164), 2008, s. 198 ÷ 203. 2.40. Maszybrodzka J., Cybo J., Duda P., Cwajna J., Barylski A.: The effect of forming of polyethylene structure of endoproshtesis cups on morphological changes in upper layer during friction. Inżynieria Materiałowa, nr 4,(164), 2008, s. 192 ÷ 197. 2.41. Stach S., Roskosz S., Cybo J., Cwajna J.: Verification of the stereometric-fractal description of overlaps in sialon ceramics’ fractures. Inżynieria Materiałowa, nr 4,(164), 2008, s. 239÷ 243. 2.42. Stach S., Sozańska M., Cybo J., Cwajna J.: Evaluation of the share of overlaps on 34Cr Mo steel fractures by stereoimetry and multifractal analysis method. Inżynieria Materiałowa, nr 4,(164), 2008, s. 244 ÷ 246. 2.43. Szczotok A., Rzychoń T., Cwajna J.: Quantitative evaluation of γ’ phase in CMSX-4 superalloy. AMT 2010. Inżynieria Materiałowa, nr 3, (175), 2010, s. 681 ÷ 685. 2.44. Chmiela J., Słota D., Cwajna J., Roskosz St.: A metod of evaluation of grain on non-planar surfaces. AMT 2010. Inżynieria Materiałowa, nr 3,(175), 2010, s. 686 ÷ 690. 2.45. Binczyk F., Cwajna J., Roskosz S., Gradoń P.: Evaluation of metallurgical quality of master heat IN-713C nickel alloy ingots. Krzepnięcie i krystalizacja metali, 2012, 1 ÷ 6. I.3. PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL KONFERENCES 3.1. Onderka J., Cwajna J., Krzemień E.: Kształtowanie struktury pierwotnej wlewków prze-znaczonych do kucia w kowarkach. Prace polsko-austriackiego sympozjum "Postęp techniczny w produkcji stali szybkotnących". IIM Pol. Śl. VEW-Austria. Katowice 1977, s. 34. 3.2. Cwajna J., Hetmańczyk M., Maciejny A.: Zastosowanie metod metalografii ilościowej do oceny struktury wlewków i prętów ze stali szybkotnących. Prace polsko-austriackiego sympozjum "Postęp techniczny w produkcji stali szybkotnących." IIM Pol. Śl., VEW-Austria, Katowice, 1977, s. 1. 3.3. Cwajna J., Hetmańczyk M., Maciejny A.: Zastosowanie metod metalografii ilościowej do oceny struktury pierwotnej stali szybkotnących. Prace IX Konferencji Metalurgii i Nauki o Materiałach. PAN, SIMP, AGH. Kraków, 1977, s. 133. 3.4. Krzemień E., Cwajna J., Nowakowski T.: Wlijanije modyfikacji na strukturu i swojstwa bystrorieżuszcziej stali SKC posle termiczeskoj obrabotki. IX Obszcegosudarstwienny-je Dni Termiczeskoj Obrobotki. Bratysława 1981. 3.5. Maciejny A., Cwajna J., Hetmańczyk M.: Optymalizacja termiczeskoj obrobotki bystrorieżuszczych stałej s primienijem metodow koliczestwiennoj mietałłografii. IX Obszczegosudarstwiennyje Dni Termiczeskoj Obrobotki. Bratysława 1981. 3.6. Maciejny A., Cwajna J., Szala J.: Quantitative Fractographie als Mittel der Werk-stofforschung und Schadensanalyse. VII Symposium: Verformung und Bruch, Magde-burg 3÷5.09.1985, Teil I, Planarvortrage, s. 8. 3.7. Cwajna J., Maciejny A., Maliński M.: Stereological criteria of grain size homogeneity. Proc. of 7th RISO International Symposium on Metallurgy and Materials Science. Roskilde, Denmark 1986, s. 273. 3.8. Cwajna J., Maliński M., Szala J.: Quantitative metallography of high-speed steels. Proc. of Colloquium on Applied Stereology and Image Analysis CASIA 88, 31.10-3.11.88 Stary Smokovec, s. 71, (invited paper). 3.9. Cwajna J., Richter J., Szala J.: Stereological parameters of carbide particles and properties of conventional and nonledeburitic high-speed steels. Proc. of The Third Conference on "Stereology in Materials Science-STERMAT 90", Szczyrk 1990, s. 268. 3.10. Maliński M., Cwajna J., Chrapoński J.: Quantitative description of grain size. Proc. Proc. of The Third Conference on "Stereology in Materials Science- STERMAT 90" Szczyrk 1990, s. 282. 3.11. Maciejny A., Cwajna J., Maliński M., Szala J.: Kriterien der Inhomogenität der Korngröße und ihre Anwendung in der stereologischen Analyse polykristalliner Materialien. Proc. XLII Berg. und Hüttenmännischer Tag 27-28 Juni, 1991, s. 40. 3.12. Maliński M., Cwajna J., Szala J., Chrapoński J.: Parametry stereologiczne równowagowej, jednofazowej struktury polikrystalicznej. Prace XIII Konferencji Metaloznawczej Nowoczesne materiały i technologie" Warszawa-Popowo 1992. 3.13. Maliński M., Cwajna J., Chrapoński J.: 3D and 2D stereological parameters of computer simulated grain structures. Proc. of International Conference on Grain Growth in Polycrystalline Materials. Rome, Italy 1991 June 24; Materials Science Forum, vols. 96-96, 1992, s. 285. 3.14. Maliński M., Cwajna J., Szala J., Grosman F.: Effect of radial-forging parameters on high-speed steels microstructure. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Materiały Narzędziowe", Zakopane, 1993, s. 136. 3.15. Cwajna J., Richter J., Szala J.: New economical tool alloys. Proc. of 8th Cimtec World Ceramic Congress, Florencja, 1994. 3.16. Cwajna J., Szala J., Maliński M.: Image processing and image analysis in material science: atlas - part I. Proc. of IVth Conference "Stereology and image analysis in Materi-als Science", Katowice-Wisła, 1994, s. 137. 3.17. Richter J., Cwajna J., Szala J.: Stereological assessment of secondary carbide particles in nonledeburitic HSS using electron microscopy. Proc. of IVth Conference "Stereology and image analysis in Materials Science" Katowice-Wisła 1994, s. 409. 3.18. Richter J., Hetmańczyk M., Cwajna J.: Characterization of carbide phase in nonledeburitic high-speed steel containing Ti and Nb. Proc. of XIV th International Scientific. Conference on "Advanced Materials and Technologies" Zakopane 1995, s. 377. 3.19. Cwajna J., Olszówka-Myalska A., Marciniak J., Niedzielski P., Koczy D.: DLC coating as a barrier for metalosis. Proc. of International Conference on C-BN and Diamond Crystallization under Reduced Pressure, Jabłonna, 1995. 3.20. Cwajna J., Olszówka-Myalska A., Szala J.: Research possibilities of the cold field emission microscope in the light of own investigations. Proc. of IXth Conference on Electron Microscopy of Solids. Kraków-Zakopane, Poland, 1996, s, 609 (invited paper). 3.21. Cwajna J., Richter J., Szala J., Veit P.: Electron microscopy in the investigations of wear and decohesion of tool alloys. Proc. of IXth Conference on Electron Microscopy of Solids. Kraków-Zakopane, Poland, 1996, s. 585. 3.22. Chrapoński J., Maliński M., Cwajna J.: 3D reconstruction of microcracks in tool alloys based on SEI images. Proc. of IXth Conference on Electron Microscopy of Solids. Kraków-Zakopane, Poland, 1996, s. 605. 3.23. Richter J., Hetmańczyk M., Cwajna J.: Applying of electron microscopy in stereological assessment of structural components. Proc. of IXth Conference on Electron Microscopy of Solids. Kraków-Zakopane, Poland, 1996, s. 629. 3.24. Cwajna J., Richter J., Szala J.: Quantitative metalography and fractography of modern tool alloys. Proc. of International Conference on The Quantitative Description of Materials Microstructure Q-MAT '97. Warsaw, Poland, 1997, s. 125 (invited paper). 3.25. Cwajna J., Chrapoński J., Maliński M.: Application of 3-D models of materials micro-structure in stereology. Proc. of International Conference on The Quantitative Description of Materials Microstructure Q-MAT '97. Warsaw, Poland, 1997, s. 27 (invited paper). 3.26. Roskosz S., Cwajna J.: Application of quantitative fractography methods in the investigations of drills wear mechanisms. Proc. of International Conference on The Quantitative Description of Materials Microstructure Q-MAT '97. Warsaw, Poland, 1997, s. 465. 3.27. Chrapoński J., Cwajna J., Maliński M.: Estimation of grain size. Part III. Point sampled method and disector. Proc. of International Conference on The Quantitative Description of Materials Microstructure Q-MAT '97. Warsaw, Poland, 1997, s. 229. 3.28. Richter J., Cwajna J., Szala J.: Verification of empirical structure-properties relations through automatic image analysis of sintered carbides. Proc. of International Conference on The Quantitative Description of Materials Microstructure Q-MAT '97. Warsaw, Poland, 1997, s. 451. 3.29. Cwajna J., Chrapoński J., Maliński M.: 3D models of polycrystals. Proc. of XVth Physical Metallurgy and Materials Science Conference "AMT'98", Kraków-Krynica, Poland, Inżynieria Materiałowa 2 (4), 1998, May, s. 671. 3.30. Gierek T., Pilch J., Paluch J., Cwajna J., Chrapoński J.: Application of morphometrical and stereological methods in the study of laryngeal cancer tissue. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology European Laryngological Society, Second Congress, Roma, Italy, V. 255, Suppl. 1, 1998, s. 46. 3.31. Cwajna J., Richter J., Szala J.: Economical nonledeburitic tool alloys - alloying philosophy, structure and properties. Proc. of 7th Int. Sc. Conf. "Achievements in Mechanical and Materials Engineering". Zakopane, Poland, 1998, s. 99. 3.32. Cwajna J., Chrapoński J., Maliński M.: Factors affecting the accuracy and precision of grain size evaluation. Proc. of "International Conference S4G Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry". Praga, Czech Republic, 1999, June, (invited paper). 3.33. Kuc D., Hetmańczyk M., Cwajna J.: Grain size and shape of austenitic steels after hot temperature deformation. Proc. of "International Conference S4G Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry". Praga, Czech Republic, 1999, s. 165. 3.34. Adamiec J., Cwajna J., Richter J.: Primary structure of T.I.M.E weld. Proc. of "International Conference S4G Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry". Praga, Czech Republic, 1999, s. 61. 3.35. Roskosz S., Cwajna J., Richter J.: Application of quantitative fractography methods in the investigations of hard metals fracture mechanisms. Proc. of "International Con-ference S4G Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry". Praga, Czech Republic, 1999, s. 235. 3.36. Sozańska M., Sojka J., Cwajna J., Tvrdy M., Hyspecka L., Galland J.: Hydrogen embrittlement on the A508.3 steel by means of quantitative metallographic methods. Proc. of International Conference S4G Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry". Praga, Czech Republic, 1999, s. 255. 3.37. Cwajna J., Hetmańczyk M., Richter J., Szala J.: Chemical composition, microstructure and properties of economical nonledeburitic tool alloys. Proc. of 5th International Conference on Tooling. Leoben, Austria. 1999, s. 383. 3.38. Cwajna J., Chrapoński J., Maliński M.: 3D models of polycrystals. Proc. of XVth Physical Metallurgy and Materials Science Conference "AMT'98", Kraków-Krynica, Poland, Inżynieria Materiałowa, 2 (4), 1998, s. 671. 3.39. Maliński M., Cwajna J., Mokry W.: Procedure for determination minimal number of measurements and for testing results repeatability in quantitative evaluation of materials microstructure. Proc. of International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT 2000. Cracow, Poland, 2000, s. 259. 3.40. Olszówka-Myalska A., Szala J., Cwajna J.: Characterization of reinforcement distribution in Al/(Al2O3)p composites. Proc. of International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT 2000. Cracow, Poland, 2000, s. 291. 3.41. Richter J., Cwajna J., Szala J.: Selective evaluation of carbide phase in economical high-speed steel of elevated hardness. Proc. of International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT 2000. Cracow, Poland, 2000, s. 337. 3.42. Richter J., Cwajna J., Szala J.: Quantitative assessment of PVD layers deposited on commercial
Report creator* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.