Switch on EDIT for your profile
.png
Ryszard Nakonieczny, PhD
Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury
Wydział Architektury
Email:
Phone: +48 322371685; +48 608307099

Projects

Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych [4]
2008
Działalność statutowa
Wykonanie dokumentacji fotograficznej zabytkowych obiektów zabudowy górniczej kopalń Kompanii Węglowej S.A. wraz z ich krótką charakterystyką. . Project leader: Nakonieczny Ryszard, , Phone: +48 322371685; +48 608307099, start date 02-01-2008, end date 31-12-2008, US-666/RAR4/2008, Completed
RAR
2006
Działalność statutowa
Architektura gmachów publicznych na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym (1922-1939). . Project leader: Nakonieczny Ryszard, , Phone: +48 322371685; +48 608307099, start date 02-01-2006, end date 31-12-2009, PBU-80/RAR4/2006, Completed
RAR
1999
Nowe tendencje w dziedzinie badań nad historią i teorią architektury oraz w zakresie oceny jakości obiektów architektonicznych. . Project leader: Niezabitowski Andrzej, start date 02-01-1999, end date 31-12-1999, BK-512/RAR4/1999, Completed
RAR
1998
Kierunki i przemiany stylowe w architekturze polskiej. . Project leader: Radziewicz-Winnicki Jacek, start date 02-01-1998, end date 31-12-1998, BK-270/RAR4/1998, Completed
RAR
Wydział Architektury
1992
własne
Architektura okresu międzywojennego na Górnym Śląsku. . Project leader: Nakonieczny Ryszard, , Phone: +48 322371685; +48 608307099, start date 02-01-1992, end date 31-12-1992, PS/RAR/, Completed
RAR
Report
Go to selected page* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.