Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
.png
dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny
adiunkt
Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury
Wydział Architektury
email:
Telefon: +48 322371685; +48 608307099
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Nakonieczny Ryszard: O marce w architekturze duetu: Henryk Buszko & Aleksander Leszek Franta [w:] ARCH. Magazyn architektoniczny SARP, Nr 27, styczeń/luty 2015; ISSN 2081-8092; s. 69-70 Nakonieczny Ryszard: Katowicka architektura mieszkaniowa; Architektura budynków szkolnych [w:] Szczerski Andrzej (red.): Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej; Tom 2. Katowice i województwo śląskie; Kraków 2014; ISBN 978-83-62972-15-9; s. 173-240 Nakonieczny Ryszard: Słynne wille Polski, Great villas of Poland, Slávne vily Polska, FOIBOS BOHEMIA o.p.s., Praha 2013, ISBN 978-80-87073-57-5, ISBN 978-80-87073-58-2, ISBN 978-80-87073-56-8 Nakonieczny Ryszard, Wojtas-Swoszowska Justyna: Oblicza modernizmu w architekturze, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2013, ISBN 978-83-7164-764-2 Nakonieczny Ryszard: Modernism on the periphery. Border line in the architecture of public buildings of Upper Silesia in the interwar years (1922-1939) - Modernismus na periferií. Hranice v architektuře veřejných budov Horního Slezska v meziválečném období (1922-1939) - Modernizm na peryferiach. Granice państwowe a architektura gmachów publicznych Górnego Śląska w latach międzywojennych (1922-1939), ACCENDO-Centrum pro védu a výzkum, o.p.s., Ostrava , Blue Notes 1 / 2013 / 1, ISBN 978-80-904810-9-1, s. 64-71 Nakonieczny Ryszard: Erich Mendelsohn. Obywatel świata, architekt kontekstualnego DIALOGU, funkcjonalnej DYNAMIKI i wiecznej DROGI; Tadeusz Teodorowicz-Todorowski,. Między rodzinnym Lwowem a przybranymi Gliwicami; Zygmunt Majerski i Julian Duchowicz. Ojcowie śląskiej szkoły architektury [w:] Magdalena Żmudzińska-Nowak, Gliwice na ich drodze, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2013, ISBN 978-83-89856-59-3, s. 103-124, 229-258, 309-336 Nakonieczny Ryszard, Wagner Tomasz: Selected practical and methodological aspects of renovations and adaptations of modernist buildings from the after-war period in Upper Silesia, Civil and Environmental Engineering Reports 2012 / 9, ISSN 2080-5178, s. 143-151 Nakonieczny Ryszard : Le Corbusier w Warszawie i na Górnym Śląsku- Le Corbusier in Warsaw and Upper Silesia [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 4/2012, ISSN 0023-5865, s. 26-38 Nakonieczny Ryszard, F.Sandrolini, E.Franzoni, H.Varum: Materials and Technologies in Art Nouveau architecture: façade decoration cases in Italy, Portugal and Poland for a consistent restoration [in:] Informes de la construcción Vol. 63, Issue 524, October-December 2011, ISSN: 0020-0883, s. 5-11 Nakonieczny Ryszard : Die Wolkenkratzer von Katowice [w] Bauwelt 2009 nr 16, ISSN 0005-6855, s. 20-23
Kreator raportu* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.