Włącz edycję swojego profilu
.png
dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny
adiunkt
Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury
Wydział Architektury
email:
Telefon: +48 322371685; +48 608307099
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Projekty

Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych [4]
2008
Działalność statutowa
Wykonanie dokumentacji fotograficznej zabytkowych obiektów zabudowy górniczej kopalń Kompanii Węglowej S.A. wraz z ich krótką charakterystyką. Kierownik w Instytucji: Nakonieczny Ryszard, , Tel. : +48 322371685; +48 608307099, data rozpoczęcia 02-01-2008, data zakończenia 31-12-2008, US-666/RAR4/2008, Zakończony
RAR
2006
Działalność statutowa
Architektura gmachów publicznych na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym (1922-1939). Kierownik w Instytucji: Nakonieczny Ryszard, , Tel. : +48 322371685; +48 608307099, data rozpoczęcia 02-01-2006, data zakończenia 31-12-2009, PBU-80/RAR4/2006, Zakończony
RAR
1999
Nowe tendencje w dziedzinie badań nad historią i teorią architektury oraz w zakresie oceny jakości obiektów architektonicznych. Kierownik w Instytucji: Niezabitowski Andrzej, data rozpoczęcia 02-01-1999, data zakończenia 31-12-1999, BK-512/RAR4/1999, Zakończony
RAR
1998
Kierunki i przemiany stylowe w architekturze polskiej. Kierownik w Instytucji: Radziewicz-Winnicki Jacek, data rozpoczęcia 02-01-1998, data zakończenia 31-12-1998, BK-270/RAR4/1998, Zakończony
RAR
Wydział Architektury
1992
własne
Architektura okresu międzywojennego na Górnym Śląsku. Kierownik w Instytucji: Nakonieczny Ryszard, , Tel. : +48 322371685; +48 608307099, data rozpoczęcia 02-01-1992, data zakończenia 31-12-1992, PS/RAR/, Zakończony
RAR
Raport
Przejdź do wybranej strony* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.